Felhívás

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

Óvodai infrastrukturális fejlesztés Hajdúbagoson

Óvoda_Hajdúbagos.pdf

e-papír

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Általános tájékoztató az e-önkormányzat portál használatáról erre a linkre kattintva elérhető.

Önkormányzati Hivatali Portál

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatásról


TISZTELT BAGOSIAK!
Ebben az évben is lehetőségük nyílik szociális tűzifa igénylésére.
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 11. napján tartott ülésén elfogadta
a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 21/2019. (XI. 12.) ÖR. számú rendeletet.
A rendelet az előző évekhez képest hasonló formában került megalkotásra, megengedőbb a jogosultsági feltételeket illetően:
Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, ahol

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési támogatásra jogosult él,
  • és aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Fentieken túl tűzifa támogatás igénylésére jogosult továbbá:

  • az az egyedül élő lakos, akinek jövedelme nem haladja meg a 120.000 forintot,
  • az a háztartás, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot,
  • jövedelemtől függetlenül az a kérelmező, aki 2019. december 31. napjáig a 85. életévét betölti.

Egy ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be!
Az Önkormányzat minden háztartásba eljuttatja a támogatás igényléséhez szükséges kérelemnyomtatványt, melyet 2019. november 18. és 2019. november 29. napja között lehet személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájába a szociális ügyintézőhöz, vagy postai úton a 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. szám alatti címre. A határidő után benyújtott kérelmeket elutasítjuk.
Az ügyintéző csak teljesen kitöltött, a szükséges igazolásokkal ellátott kérelmeket vehet át!
Amennyiben a fentiek ellenére a kérelemnyomtatványt nem kapja meg,
úgy kérjük forduljon a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. A nyomtatvány a www.hajdubagos.hu oldalról is letölthető.

Hajdúbagos, 2019. november 13.

Tisztelettel:
Hajdúbagos Község ÖnkormányzataEgyenlő Bánásmód Hatóság közleménye

Választási eredmények

Tájékoztató a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatról

Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján
lehetőség van kisebb űrmértékű hulladékgyűjtő edények igénylésére:
-aki egyedül/életvitelszerűen él az ingatlanon: legalább 60 literes,
-ahol legfeljebb 3 fő él az ingatlanon: legalább 80 literes hulladékgyűjtő edényt igényelhet.
(Mindez nem kötelező, aki nem igényli, azon lakosoknál marad a 120 literes edény.)

Tájékoztató

Régebbi bejegyzések «