Hirdetmények

Tájékoztató lomtalanításról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a DHK Zrt. 2020. július 6-i tájékoztatása alapján településünkön a tavasszal elmaradt lomtalanítást szeptember 30-án (szerda) fogja elvégezni.
A lomot reggel 7 óráig szükséges kihelyezni.
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.
A lomnak minősülő tárgyakat úgy kell kihelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, és a gyalogos-és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb, kisméretű hulladékokat bekötözött zsákokban kell kihelyezni.


Dr. Patakyné Dr. Gáti Zsuzsa jegyző

Tájékoztató háziorvosi rendelési idő változásról

Tisztelt Lakosság!
A háziorvosi rendelő tájékoztatása alapján 2020. július 13. napjától 2020. július 31. napjáig helyettesítés lesz, emiatt a rendelési idő erre az időszakra az alábbiak szerint módosul:
Hétfő: 14:00 – 16:00
Kedd: 9:00 – 11:00
Szerda: 14:00 – 16:00
Csütörtök: 9:00 – 11:00
Péntek: 9:00 – 11:00
Helyettesítő orvos: Dr. Füle Károly
Megértésüket köszönjük!

Hirdetmény

Hajdúbagos Község jegyzőjének tájékoztatója

Községi Könyvtár nyári nyitvatartás

A Községi Könyvtár a nyári szünetben rövidített nyitvatartással működik 2020. 06.18 – 2020. 08. 31. között.
Hétfő: zárva
kedd: 8-16
szerda: 8-16
csütörtök: 8-13
péntek: zárva
szombat, vasárnap: zárva

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság közleménye

Nemzeti Összetartozás Napja


2020. 06. 04.
Koszorúzás a Trianon Emlékműnél a 100. évfordulónTrianon

Tisztelt Bagosiak!

Gyászos ez a nap, mégis emlékezni hívunk minden mélyérzésű magyart.

1920. június 4–én, ma 100 éve írták alá a győztes nagyhatalmak a Trianoni békediktátumot, amely azóta is sohasem gyógyuló seb a magyar szívekben. Magyarországot olyan mértékű tragédia, érte, amely példátlan nemcsak a magyar, de a világ történelmében is.

Az I. világháborút lezáró konferencián a győztes Antant hatalmak a béke feltételeiként nagy árat szabtak ki ránk. Az akkor ott tartózkodó magyar delegációnak 1 napot adtak, hogy összeszedjék az ellenérveket az igen szigorú feltételek ellen.

S hogy mi is volt ez a „békefeltétel”, mi volt az ára a békének?

Magyarország elveszítette lakosságának egyharmadát, területének kétharmadát!

Milyen békefeltételek azok, és legfőképpen kinek a békéjét szolgálja az, hogy több millió embert megfoszt a családjától, a falujától, a városától, a barátaitól, a hazájától. Ez nem a mi békénk, ez a mi tragédiánk és a győztes antant hatalmak szégyene. Szégyenteljes békefeltételek, melyek rajtunk kívül Németországot, Ausztriát, Törökországot és Bugáriát is sújtották, okot adva a második világháború kirobbantására, ami miatt újabb 50 millió ember veszítette életét!

Gróf Apponyi Albert valamennyi magyar szívéből beszélt amikor minden lehetséges módon megpróbálta a lehetetlent.

Beszéde egyik legmeghatóbb részletével idézzük fel a trianoni tragédiát.

Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott: hivatalosan tudomásunkra hozták a békefeltételeket. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg.”

Hiába telt el 100 év. Trianon tarthatatlansága és igazságtalansága, azóta is sokkolja a magyarságot, éljenek a földgolyó bármely részén is. Szabó Dezsővel vallva; hogy minden magyar felelős minden magyarért.

És mégis nem telik el év, hogy ne emlékeznénk erre a napra, és hisszük azt, hogy el kell jönnie annak az időnek amikor részünkre is igazságot szolgáltatnak. Ha a zsidóknak kétezer év bolyongás után lehetett újra hazája Palesztinában, úgy 100 év után még mi is joggal várhatjuk, hogy Szent István öröksége, a Kárpát-medence, melyet az Isten is egy népnek teremtett ismét magyar lesz.

A Magyarok Világszövetsége találóan fogalmazta meg egy kiáltványában, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.

A megemlékezésemet Pósa Lajos: Magyar vagyok c. versének idézetével zárom:

„Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,

Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!”

Isten óvja a magyarságot!

2020. június 4-én 14 órakor koszorúzás lesz a Trianoni emlékműnél.

Szabó Lukács Imre

polgármester

és a Képviselő-testület tagjai: Fehér Tiborné alpolgármester, Szegény Sándor alpolgármester, Bródi Józsefné képviselő, Nagy Károlyné képviselő, Pallás Károly képviselő, Szabó Károly képviselő.

Polgármesteri Hivatal és az ügysegéd ügyfélfogadási rendjének változása

Régebbi bejegyzések «