Hirdetmény

Hirdetmény

Hajdúbagos Község Önkormányzatának
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázattal kapcsolatos hirdetményét erre a linkre kattintva olvashatja

Értesítés képzésről

A Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Hajdú-Bihar megyei Területi Szervezete képzéseket szervez, melyekről erre a linkre kattintva olvashat.

Tájékoztatás a szociális tűzifáról

TISZTELT LAKOSSÁG!

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 25. napján tartott ülésén elfogadta a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 21/2018. (X. 26.) Ör. számú rendeletet. A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése értelmében:
„Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, ahol
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult él, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáról,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család él.

Bővebben a lakossági tájékoztató szociális tűzifáról erre a linkre kattintva>>>

Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság közleménye

Hajdú-Bihar ügyfélfogadások 2018. december

Hajdú-Bihar ügyfélfogadások 2018. december

 

 

Tájékoztató

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó Erzsébet utalványról szóló tájékoztatót erre a linkre kattintva olvashatja

Hirdetés

 A Homokbánya eladására kiírt hirdetést erre a linkre kattintva olvashatja>>>

Tájékoztató

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat tájékoztatóját erre a linkre kattintva olvashatja

Bursa A típus

Bursa B típus

 

Óvodai Infrastrukturális Fejlesztés Hajdúbagoson projekt

Az Óvodai infrastrukturális fejlesztés Hajdúbagoson
projektről erre a linkre kattintva tájékozódhat>>>

Felhívás

Felhívás a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Régebbi bejegyzések «