«

»

Lomtalanítás

A Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a lakosságot, hogy az esedékes évi lomtalanítást
2018. április 6-án fogja elvégezni.
Kéri a Lakosságot, hogy a lomot reggel 7 órára helyezze ki.

Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetők el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).

Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.

A kommunális hulladék begyűjtése továbbra is a csütörtöki járásban történik, valamint minden ünnepnapon végzik a hulladékszállítást.

A hától történő szelektív hulladékgyűjtési napok:

április 5.
május 3.
június 7.
július 5.
augusztus 2.
szeptember 6.
október 4.
november 1.
december 6.