«

Tájékoztatás a szociális tűzifáról

TISZTELT LAKOSSÁG!

Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. október 25. napján tartott ülésén elfogadta a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 21/2018. (X. 26.) Ör. számú rendeletet. A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdése értelmében:
„Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, ahol
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
aa) aktív korúak ellátására,
ab) időskorúak járadékára,
ac) települési támogatásra jogosult él, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtásáról,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család él.

Bővebben a lakossági tájékoztató szociális tűzifáról erre a linkre kattintva>>>

Kérelem szociális tűzifa támogatáshoz