«

»

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatásról


TISZTELT BAGOSIAK!
Ebben az évben is lehetőségük nyílik szociális tűzifa igénylésére.
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 11. napján tartott ülésén elfogadta
a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 21/2019. (XI. 12.) ÖR. számú rendeletet.
A rendelet az előző évekhez képest hasonló formában került megalkotásra, megengedőbb a jogosultsági feltételeket illetően:
Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, ahol

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési támogatásra jogosult él,
  • és aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Fentieken túl tűzifa támogatás igénylésére jogosult továbbá:

  • az az egyedül élő lakos, akinek jövedelme nem haladja meg a 120.000 forintot,
  • az a háztartás, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot,
  • jövedelemtől függetlenül az a kérelmező, aki 2019. december 31. napjáig a 85. életévét betölti.

Egy ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be!
Az Önkormányzat minden háztartásba eljuttatja a támogatás igényléséhez szükséges kérelemnyomtatványt, melyet 2019. november 18. és 2019. november 29. napja között lehet személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájába a szociális ügyintézőhöz, vagy postai úton a 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. szám alatti címre. A határidő után benyújtott kérelmeket elutasítjuk.
Az ügyintéző csak teljesen kitöltött, a szükséges igazolásokkal ellátott kérelmeket vehet át!
Amennyiben a fentiek ellenére a kérelemnyomtatványt nem kapja meg,
úgy kérjük forduljon a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. A nyomtatvány a www.hajdubagos.hu oldalról is letölthető.

Hajdúbagos, 2019. november 13.

Tisztelettel:
Hajdúbagos Község Önkormányzata