«

»

Tájékoztató lomtalanításról

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a DHK Zrt. 2020. július 6-i tájékoztatása alapján településünkön a tavasszal elmaradt lomtalanítást szeptember 30-án (szerda) fogja elvégezni.
A lomot reggel 7 óráig szükséges kihelyezni.
Kihelyezhető hulladékok: az ingatlanoknál keletkező olyan szilárd hulladékok, amelyek nem helyezhetőek el a tároló edényzetben, a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl.: bútor, elektronikai készülékek, nagyobb kartondobozok, rongy bezsákolva).
Nem tartozik a lomtalanítás alkalmával kihelyezhető hulladékok körébe: a kommunális hulladék, építési törmelék, zöldhulladék, gépjármű gumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végzők testi épségét, egészségét.
A lomnak minősülő tárgyakat úgy kell kihelyezni, hogy az a begyűjtő gépjárművel megközelíthető legyen, és a gyalogos-és gépjárműforgalmat ne akadályozza. Az apróbb, kisméretű hulladékokat bekötözött zsákokban kell kihelyezni.


Dr. Patakyné Dr. Gáti Zsuzsa jegyző