Közalapítvány

Ezen az oldalon értesülhet a “Hajdúbagosért Közalapítvány” működéséről.

Számlaszám: 60600022-10000881           Hajdú Takarék Takarékszövetkezet

Adószám: 18554779-1-09

Az alapítvány elnevezése:
„Hajdúbagosért Közalapítvány”

A közalapítvány székhelye:
4273 Hajdúbagos Nagy u. 101.

Az alapító neve:
Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

A közalapítvány céljai:
Összefogni a lakosságot a település szebbé tételére, a helyiek életminőségének javítása.
Hajdúbagos történelmi hagyományainak ápolása.
A szellemi, sport igények ösztönzése és segítése.

Ezen belül:

 • Anyagi támogatás nyújtása.
 • Hajdúbagos település község történetének napjainkig történő feldolgozásához, az elkészült, rendezet helytörténet könyv alakban történő megjelentetéséhez, illetve újrakiadásához.
 • A települést bemutató, népszerűsítő anyagok, kiadványok elkészítéséhez támogatás nyújtása.
 • Közcélú önszerveződésekhez támogatást nyújtani.
 • Az oktató-nevelő munka segítése, taneszköz beszerzés.
 • Tanulmányi vetélkedők, kirándulások támogatása.
 • Községi szintű kulturális és ismeretterjesztő rendezvények és ezek feltételeinek biztosítása, helyi sporttevékenység támogatása.
 • Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folyatató tanulók támogatása.
 • A község infrastrukturális fejlesztésének támogatása.
 • A rend-, vagyonvédelmi szervezetek támogatása.
 • Munkahelyteremtés.

A közalapítvány közhasznú tevékenységei:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Kulturális tevékenység.
 • Kulturális örökség megóvása.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
 • Közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

A közalapítvány kezelő szervezete:

A közalapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve öttagú kuratórium.

A kuratórium tagjai:

elnök:     Szegény Sándor 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 69/A.
tagok:    Szabó Lukács Imre 4273 Hajdúbagos, Bocskai u. 50.
Fehér Tiborné 4273 Hajdúbagos, Templom u. 7.
Ványi Zoltán 4273 Hajdúbagos, Akácfa u. 4.
Fekete Antal 4273 Hajdúbagos Nagy u. 140.

A kuratórium tagjai működésükért díjazásban nem részesülnek, kizárólagosan a felmerülő költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.
Az alapító fenntartja jogát a kuratórium összetételének módosítására, tagjainak visszahívására.

Az Ellenőrző Bizottság:
Az alapító a közalapítványt kezelő ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Vass Zoltán Hajdúbagos, Kertalja u. 8. sz. alatti lakos, elnök
Kiss Sándor Hajdúbagos, Dózsa György u. 17. sz. alatti lakos, tag
Vass Sándorné Hajdúbagos, Iskola u. 26. sz. alatti lakos, tag

 

Alapító Okirata

Eseménynaptár:

2016. I félév történései:

Az Önkormányzat által vásárolt nagy buszt üzemeltetésre átvettük és közösen az Önkormányzattal hasznosítjuk a falu érdekében:

 • egyházközségi látogatás a testvértelepülés református gyülekezeténél

 • pedagógusaink szakmai célú látogatást tettek a Dunakanyarba

 • a sportegyesület tagjainak mérkőzésre való utazása

 • osztálykirándulások lebonyolításának segítése az utazás megkönnyítésével

 • 26 gyermeket érintő két hetes úszótábor segítése a busszal

  Élménybeszámoló az úszótáborról:
  A nyári szünetben élményfürdőzéssel egybekötött táborozáson vett részt iskolánk 28 tanulója és leendő (még óvodás) tanulója. A két hét alatt a kezdők először megtanultak helyesen siklani a vízen.  A mellúszás szabályos kéz- és lábtempóját, valamint levegővételét százszor begyakorolva az utolsó napokban már a kisebb medencét át is tudták úszni. A haladók a mély vízben tökéletesítették úszásukat.
  Gyorsan elrepült a két hét, hiszen a gyerekek nagyon jól érezték magukat. A képek magukért beszélnek!
  Az úszótábor a Hajdúbagosért Közalapítvány támogatásával valósult meg. Köszönjük, hogy az utaztatást kedvezményesen biztosították számunkra!

  Fedorné Molnár Emilia
  szervező

  Invalid Displayed Gallery

A kisbusszal közreműködtünk a következő események lebonyolításában:

 • óvodás csoport eljuttatása moziba, Debrecenbe

 • óvodai játékok beszerzése és szállítása Budapestről

 • az Önkormányzat tagjai rendezvényeken való részvételének segítése

 • az iskola tanulóinak sportversenyekre való szállítása (Létavértes, Bihartorda, Gyula) (kis iskolák országos diákolimpiai versenyén 2. helyezés)

 • Őszirózsa énekkar fesztiválra való eljutásának segítése (Karcag)

Gratulálunk a 2015-16-os tanévben elért nagyon szép sport eredményekhez: 149 érem (87 arany, 51 ezüst és 11 bronz)!

A buszok karbantartása, műszaki vizsgáztatása, takarítása, a dokumentumok vezetése, a sofőr irányítása nagy feladatot ró a Közalapítványra, melynek tagjai önkéntes munkát végeznek.

Szegény Sándor
Hajdúbagosért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

Év végi beszámoló 2015. december 18.

Erre a linkre kattintva megtekinthető!

Hajdúbagosért Közalapítvány kuratóriumának ülése, 2012. szeptember 1o.

Jegyzőkönyv

A Hosszúpályi Egységes Óvoda, Bölcsöde Hajdúbagosi Tagintézménye a kuratórium határozatának megfelelően megkapta az anyagi eszközt ahhoz, hogy az óvoda fajátékai megújuljanak. A hajdúbagosi óvodások a közalapítvány és az óvoda támogatójának segítségével balesetmentesen játszhatnak a megújult játékokkal.

A Hajdúbagosi Sportegyesület és a Hajdúbagosért Közalapítvány együttműködésének eredményeképpen elkészült a hajdúbagosi futballpálya szabályos működéséhez szükséges kispad. Elkészültét a közalapítvány anyagi eszközökkel és tagjainak munkájával támogatta.

A készítők

Az elkészült kispadok

Szilágybagos, 2012.10.28.

A Hajdúbagosi SE felkérésére a közalapítvány kuratóriumának elnöke elkísérte a csapat tagjait a szilágybagosi barátságos mérkőzésre, segítette a csapat tagjainak eljutását Szilágybagosra. A látogatás célja volt még, hogy a közalapítvány nevében vegyük fel a kapcsolatot Szilágybagos vezetőivel, valamint a Szilágybagosi Bánffy Kulturális Egyesülettel határon átnyúló kapcsolat kialakítására, pályázatokon való közös részvétel lehetőségével.

 

Hajdúbagos, 2012.11.24.

Jótékonysági bál a hajdúbagosi Holtak Háza építéséért:

A bál szervezésében és lebonyolításában részt vettek a közalapítvány kuratóriumának és ellenőrző bizottságának tagjai: Szegény Sándor kuratóriumi elnök, Fehér Tiborné, Szabó Lukács Imre kuratóriumi tagok, Vass Sándorné ellenőrző bizottsági tag és Vass Zoltán ellenőrző bizottság elnöke.

A jótékonysági bál eredményeképpen 800 000 Ft adomány érkezett, segítve ezzel a cél megvalósítását.

Köszönet érte minden adományozónak és résztvevőnek!

Képgaléria a Hagyományőrző Családi Nap képeiből
2013. szeptember 21.

Fotó: Kopasz Róza, Németh Vilmos