Közalapítvány

Ezen az oldalon értesülhet a “Hajdúbagosért Közalapítvány” működéséről.

Számlaszám: 60600022-10000881           Hajdú Takarék Takarékszövetkezet

Adószám: 18554779-1-09

Az alapítvány elnevezése:
„Hajdúbagosért Közalapítvány”

A közalapítvány székhelye:
4273 Hajdúbagos Nagy u. 101.

Az alapító neve:
Hajdúbagos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101.

A közalapítvány céljai:
Összefogni a lakosságot a település szebbé tételére, a helyiek életminőségének javítása.
Hajdúbagos történelmi hagyományainak ápolása.
A szellemi, sport igények ösztönzése és segítése.

Ezen belül:

 • Anyagi támogatás nyújtása.
 • Hajdúbagos település község történetének napjainkig történő feldolgozásához, az elkészült, rendezet helytörténet könyv alakban történő megjelentetéséhez, illetve újrakiadásához.
 • A települést bemutató, népszerűsítő anyagok, kiadványok elkészítéséhez támogatás nyújtása.
 • Közcélú önszerveződésekhez támogatást nyújtani.
 • Az oktató-nevelő munka segítése, taneszköz beszerzés.
 • Tanulmányi vetélkedők, kirándulások támogatása.
 • Községi szintű kulturális és ismeretterjesztő rendezvények és ezek feltételeinek biztosítása, helyi sporttevékenység támogatása.
 • Kiemelkedő tanulmányi eredményt elért középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folyatató tanulók támogatása.
 • A község infrastrukturális fejlesztésének támogatása.
 • A rend-, vagyonvédelmi szervezetek támogatása.
 • Munkahelyteremtés.

A közalapítvány közhasznú tevékenységei:

 • Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
 • Kulturális tevékenység.
 • Kulturális örökség megóvása.
 • Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
 • Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Sport, a munkaviszonyban és polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével
 • Közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás.
 • Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

A közalapítvány kezelő szervezete:

A közalapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve öttagú kuratórium.

A kuratórium tagjai:

elnök:     Szegény Sándor 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 69/A.
tagok:    Vass Zoltán Hajdúbagos, Kertalja u. 8. sz. alatti lakos, elnök
Fehér Tiborné 4273 Hajdúbagos, Templom u. 7.
Bródi Józsefné 4273 Hajdúbagos, Sinay Miklós u.
Faragó Lajos 4273 Hajdúbagos Nagy u.

A kuratórium tagjai működésükért díjazásban nem részesülnek, kizárólagosan a felmerülő költségeik megtérítésére tarthatnak igényt.
Az alapító fenntartja jogát a kuratórium összetételének módosítására, tagjainak visszahívására.

Az Ellenőrző Bizottság:
Az alapító a közalapítványt kezelő ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Bizottságot hoz létre.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Vass Sándorné Hajdúbagos, Iskola u. 26. sz. alatti lakos, elnök
Nagy Károlyné Hajdúbagos, Dózsa György u. 17. sz. alatti lakos, tag
Pataki László Hajdúbagos, Ady Endre u., tag

 

Alapító Okirata

Eseménynaptár:

2017:

A “Hajdúbagosért” Közalapítvány által, 2017. december 14-én rendezett előadás, melyen fellépett a Sepsiszentgyörgyi Háromszék táncegyüttes, remekül sikerült. A székely néptánc csoport csodálatos élményt nyújtó műsora elvarázsolta a hajdúbagosiakat.
Az előadás Benedek Elek azonos című meséjének táncos, zenés feldolgozása. Az egyszerű, tréfás történet elsősorban óvodásoknak, iskolásoknak és fiataloknak ajánlott, de az idősebb korosztálynak is maradandó élményt nyújtott. A felhasznált táncelemek, a mondókák, rigmusok, gyermekjátékok, a tréfás jelenetek olyan mesevilágot teremtenek, amelyben a gyermekek jól érzik magukat, beszólásaikkal részt is vesznek benne, s tán később is eszükbe jut Gyurika és testvéreinek kitartó küzdelme, és gurul majd feléjük is egy szerencsekrajcár. Mindezekért és Benedek Elek meséjének sok színházi ötlettel fűszerezett színpadra viteléért bizton állítható: szerencsés választás volt a Háromszék Táncegyüttes részéről a Szerencsekrajcár.
A Háromszék Táncegyüttes 1990-ben alakult Sepsiszentgyörgyön. Az együttes az erdélyi népzene és néptánckultúra megőrzését és továbbadását egy új, egyéni formavilág megteremtésével szeretné elérni, a színház nyelvén új kontextusba helyezni, felülírva az időszerűtlen, változatlan folklór sztereotípiáját.
Az előadáson és az azt követő megvendégelésen készült képeket Faragó Lajos készítette:

Invalid Displayed Gallery

2016 évben az Önkormányzat által vásárolt nagy buszt üzemeltetésre átvettük és közösen az Önkormányzattal hasznosítjuk a falu érdekében. Az év történései a következő események támogatását foglalta magában: Egyházközségi látogatás a testvértelepülés református gyülekezeténél, pedagógusaink szakmai célú látogatása a Dunakanyarban.

Az Országgyűlés alelnökével az Országházban:

Országházban az Országgyűlés alelnökével

A szavalóverseny résztvevőinek kirándulása a Dunakanyarban és az Országházban, a sportegyesület tagjainak mérkőzésre való utazása hétről hétre, osztálykirándulások lebonyolításának segítése az utazás megkönnyítésével, 26 gyermeket érintő két hetes úszótábor segítése a busszal, Szilágybagos Bánffy Napok keretében a Sportegyesület tánccsoportjának utaztatása.

Hajdúbagosi SE tánccsoportja:

Hajdúbagosi SE tánccsoportja Szilágybagoson

 

A Közalapítvány pályázat keretében jutott a Peugeot Boxer kisbuszhoz, mely 8 személy szállítására alkalmas. A kisbusszal közreműködtünk a következő események lebonyolításában: óvodás csoport eljuttatása moziba, Debrecenbe, óvodai játékok beszerzése és szállítása Budapestről, az Önkormányzat tagjai rendezvényeken való részvételének segítése, az iskola tanulóinak sportversenyekre való szállítása (Létavértes, Bihartorda, Gyula), Őszirózsa énekkar fesztiválra való eljuttatása (Karcag). Az Önkormányzat által szervezett kirándulások lebonyolítása (közmunkás, közalkalmazott, köztisztviselő).

 

2017-ben folytattuk segítő tevékenységünket, az Önkormányzat számára kölcsönadtuk a mikrobuszt, míg az ő járművük javítás alatt állt. A Sportegyesületet segítettük a 2017-es bajnokságban való részvételben, hogy a játékosok és a szurkolók eljussanak az idegenben rendezett mérkőzésekre. A kuratórium tagjai kicserélődtek. Az új kuratóriumi tagok: elnök Szegény Sándor, tagok Fehér Tiborné, Faragó Lajos, Vass Zoltán, Bródy Józsefné.

Az iskola 8. osztályos tanulóit utaztattuk a pályaválasztási kiállításra, Debrecenbe. Az ősszel újabb örömteli megbízatás várt ránk, a Sportegyesülettel és a lelkes segítőkkel együtt megrendezésre került a Hajdúbagos-Szilágybagos barátságos kupamérkőzés. Az első mérkőzés Hajdúbagoson került megrendezésre. Fogadtuk a szilágybagosi küldöttséget, majd a mérkőzés szünetében tizenegyes rugó verseny volt értékes nyereményekkel, díjaztuk a legjobb kapust, játékost. Sajnos a kupát ismét a szilágybagosiak nyerték meg. Barátságos bowling mérkőzés következett, amely nagyon jó hangulatban telt és így a műszaki tesztelést is elvégezhettük a pályán. Szerencsére gyors volt a szilágybagosiak reagálása és egy hónapon belül visszahívták a csapatot, ahol a híresen szeretetteljes erdélyi vendéglátásban volt része a résztvevőknek.

Szilágybagos – Hajdúbagos öregfiúk:

Szilágybagos - Hajdúbagos öregfiúk

A mérkőzést végre Hajdúbagos nyerte, így a kupa végre hozzánk került. Ők is szerveztek meglepetést, a szomszédos falu múzeumába tekertünk át az általuk bérelt 2 db pedálbár bicikli/járgánnyal. Ez egy nagyon hangulatos vendégség volt.

Krasznajáz falumúzeumában:

falumúzeum

Ez a barátságos kupamérkőzés felkeltette a figyelmét Szilágybagos többi testvértelepülésének, folytatásként szerveződik a több résztvevős kupa gála.

A buszok karbantartása, műszaki vizsgáztatása, takarítása, a dokumentumok vezetése, a sofőr irányítása nagy feladatot ró a Közalapítványra, melynek tagjai önkéntes munkát végeznek.

 

Szegény Sándor
Hajdúbagosért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke

 

Év végi beszámoló 2015. december 18.

Erre a linkre kattintva megtekinthető!

Hajdúbagosért Közalapítvány kuratóriumának ülése, 2012. szeptember 1o.

Jegyzőkönyv

A Hosszúpályi Egységes Óvoda, Bölcsöde Hajdúbagosi Tagintézménye a kuratórium határozatának megfelelően megkapta az anyagi eszközt ahhoz, hogy az óvoda fajátékai megújuljanak. A hajdúbagosi óvodások a közalapítvány és az óvoda támogatójának segítségével balesetmentesen játszhatnak a megújult játékokkal.

A Hajdúbagosi Sportegyesület és a Hajdúbagosért Közalapítvány együttműködésének eredményeképpen elkészült a hajdúbagosi futballpálya szabályos működéséhez szükséges kispad. Elkészültét a közalapítvány anyagi eszközökkel és tagjainak munkájával támogatta.

A készítők

Az elkészült kispadok

Szilágybagos, 2012.10.28.

A Hajdúbagosi SE felkérésére a közalapítvány kuratóriumának elnöke elkísérte a csapat tagjait a szilágybagosi barátságos mérkőzésre, segítette a csapat tagjainak eljutását Szilágybagosra. A látogatás célja volt még, hogy a közalapítvány nevében vegyük fel a kapcsolatot Szilágybagos vezetőivel, valamint a Szilágybagosi Bánffy Kulturális Egyesülettel határon átnyúló kapcsolat kialakítására, pályázatokon való közös részvétel lehetőségével.

 

Hajdúbagos, 2012.11.24.

Jótékonysági bál a hajdúbagosi Holtak Háza építéséért:

A bál szervezésében és lebonyolításában részt vettek a közalapítvány kuratóriumának és ellenőrző bizottságának tagjai: Szegény Sándor kuratóriumi elnök, Fehér Tiborné, Szabó Lukács Imre kuratóriumi tagok, Vass Sándorné ellenőrző bizottsági tag és Vass Zoltán ellenőrző bizottság elnöke.

A jótékonysági bál eredményeképpen 800 000 Ft adomány érkezett, segítve ezzel a cél megvalósítását.

Köszönet érte minden adományozónak és résztvevőnek!

Képgaléria a Hagyományőrző Családi Nap képeiből
2013. szeptember 21.

Fotó: Kopasz Róza, Németh Vilmos