↑ Return to Idősek Otthona

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás

Hajdúbagos Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szolgáltatást az
Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja.

A házi segítségnyújtás ellátotti köre:

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk:
a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak,
b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
c) azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik,
d) azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A házi segítségnyújtás célja:

Célunk, hogy gondozottaink számára saját otthonukban, lakókörnyezetükben nyújtsunk önálló életvitelük fenntartását biztosító gondoskodást, valamint segítsük őket egészségi állapotuk, mentális állapotuk, vagy más problémáik megoldásában és mindennapi életükben.

Főbb szolgáltatások:

– Segítségnyújtás a személyi és környezeti higiénia megtartásában
– Alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzése
– Étkezés megoldása (bevásárlás, ételszállítás)
– Segítségnyújtás orvosi ellátáshoz való jutásban, a gyógyszerek  beszerzésében
– Ügyintézés
– Mentális segítségnyújtás
– Szabadidő hasznos eltöltésének segítése
– Segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való    kapcsolattartásában
– Hétköznapi tevékenységekben való segítségnyújtás
– Tanácsadás, információnyújtás az egészségügyi, szociális ellátások és    szolgáltatások igénybe vételéről.

A feladat ellátója:
Idősek Otthona Hajdúbagos

Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos Óvoda köz 1.
Tel: 52 374-167
A szolgáltatás a fenntartó határozata alapján térítési díj mentesen vehető igénybe.

Nyomtatványok:
Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap-, és nappali ellátás biztosításáról
Egészségi állapotra vonatkozó igazolás
Jövedelemnyilatkozat