↑ Return to Intézmények

Hajdúbagosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

HAJDÚBAGOSI
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Idősek Otthona Hajdúbagos
Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos Óvodaköz utca 1.

Tel: 52 374-167

Email: otthon.hajdubagos@gmail.com

 

Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzata
Intézményvezető: Kovácsné Varju Henriett
Munkatárs: Cseke Attiláné családgondozó

 

CSALÁDSEGÍTŐ- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:

HÉTFŐ: 8-16 ÓRA
KEDD: 8-12 ÓRA
SZERDA: 8-12 ÓRA
CSÜTÖRTÖK: NINCS
PÉNTEK: 8-12 ÓRA

Munkatárs:

SAMSUNG CAMERA PICTURESCseke Attiláné
családgondozó

 

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes
Hajdúbagos Község Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja.
Intézményünk Hajdúbagos településen látja el feladatait. A Hajdúbagosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két önálló szakmai egységből áll:
1. Családsegítő Szolgálat:
Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
Észlelő és jelzőrendszert működtet az ellátási területéhez kapcsolódó településen. Ennek tagjai: védőnő, gyermek-és háziorvos, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, iskola, óvoda, rendőrség, civil szervezetek, gyámhivatal, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

Szolgáltatásaink:

foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás;
információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről;
hivatalos ügyek intézésének segítése;
segítő beavatkozás krízishelyzetekben;
szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, illetve ennek megszervezése;
egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
családkonzultáció végzése, ennek megszervezése;
csoportok, klubok, programok szervezése, vezetése;
jogi tanácsadás biztosítása;
konfliktuskezelő mediációs programok;
a menedéket kérők beilleszkedésének elősegítése.

2. Gyermekjóléti Szolgálat:

Olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. Valamint kialakult veszélyeztető tényezők kezelése, csökkentése, megszüntetése.

Feladatai:
Észlelő és jelzőrendszer működtetése az ellátási területhez tartozó településen.
jelzőrendszeri tagok: védőnő, gyermek és háziorvos,családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó,iskola, óvoda,rendőrség,bíróság,civil szervezet, gyámhivatal
A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:
Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
Hivatalos ügyek intézésének segítése.
Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

 A fenti szolgáltatások igénybevétele a Családsegítő vagy a Gyermekjóléti Szolgálatnál történő nyilvántartáshoz kötött.

 Intézményünk szolgáltatásai:

Beilleszkedési program: aktív korú nem foglalkoztattok részére
álláskeresési tanácsadás
pályázati anyagok összeállítás
önéletrajz írásában történő segítségnyújtás
internet használat
szabadidős programok szervezése
közösségi rendezvényeken való részvétel
Adományok közvetítése: ruhaosztás
Az ellátott településeken félévente egy alkalommal ruhabörzét szerveznek a területileg illetékes családgondozók.
Kapcsolat program
kapcsolat ügyelet: gyámhivatali, bírósági megkeresés alapján kapcsolattartás külön élő szülő és kiskorú gyermeke részére.
mediáció: két konfliktusban álló fél közötti közvetítés.
családi tanácsadás