↑ Return to Idősek Otthona

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

HAJDÚBAGOSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Idősek Otthona Hajdúbagos
Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos Óvodaköz utca 1.
Tel: 52 374-167

Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzata
Intézményvezető: Kovácsné Varju Henriett
Családsegítő szolgálat: Cseke Attiláné családgondozó
nyitva tartás: hétfő 13.00-16.00-ig
kedd-péntek: 9-16.00-ig.
 otthon.hajdubagos@gmail.com

Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes
Hajdúbagos Község Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja. Intézményünk Hajdúbagos településen látja el feladatait. A Hajdúbagosi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat két önálló szakmai egységből áll:

1. Családsegítő Szolgálat
Az ellátási területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került személyek és családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, valamint a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése.
Észlelő és jelzőrendszert működtet az ellátási területéhez kapcsolódó településen. Ennek tagjai: védőnő, gyermek-és háziorvos, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, iskola, óvoda, rendőrség, civil szervezetek, gyámhivatal, társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok.

Szolgáltatásaink:
-foglalkoztatással, álláskereséssel kapcsolatos tanácsadás;
-információnyújtás szociális, családtámogatási, társadalombiztosítási ellátások formáiról, a        hozzájutás lehetőségeiről;
– hivatalos ügyek intézésének segítése;
-segítő beavatkozás krízishelyzetekben;
– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás, illetve ennek megszervezése;
-egyének, családok kapcsolatkészségének javítása;
-családkonzultáció végzése, ennek megszervezése;
-csoportok, klubok, programok szervezése, vezetése;
– jogi tanácsadás biztosítása;
– konfliktuskezelő mediációs programok;
– a menedéket kérők beilleszkedésének elősegítése.

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

  Fülöpné Mezei Anikó
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489-95-46
 Levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 4. fsz. 4.
 E-mail: fulopne.aniko@obdk.hu

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614
Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

2. Gyermekjóléti Szolgálat
Olyan szociális szolgáltatás, amely elősegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését, családban történő nevelkedését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését. Valamint kialakult veszélyeztető tényezők kezelése, csökkentése, megszüntetése.
Feladatai:
•    Észlelő és jelzőrendszer működtetése az ellátási területhez tartozó településen.
jelzőrendszeri tagok: védőnő, gyermek és háziorvos,családsegítő szolgálat, nevelési tanácsadó,iskola, óvoda,rendőrség,bíróság,civil szervezet, gyámhivatal
•    A veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése.

A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási, gondozási feladatokat lát el:
•    Támogatásokról való tájékozódás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése.
•    Szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák támogatása, segítése.
•    Hivatalos ügyek intézésének segítése.
•    Meghallgatja a gyermekek panaszát és annak megszüntetése érdekében megteszi a szükséges intézkedést.

A fenti szolgáltatások igénybevétele a Családsegítő vagy a Gyermekjóléti Szolgálatnál történő nyilvántartáshoz kötött.

Intézményünk szolgáltatásai:

•    Beilleszkedési program: aktív korú nem foglalkoztattok részére
– álláskeresési tanácsadás
– pályázati anyagok összeállítás
– önéletrajz írásában történő segítségnyújtás
– internet használat
– szabadidős programok szervezése
– közösségi rendezvényeken való részvétel
– Adományok közvetítése: ruhaosztás
–    Az ellátott településeken félévente egy alkalommal ruhabörzét szerveznek a területileg illetékes családgondozók.
– Kapcsolat program
– kapcsolat ügyelet: gyámhivatali, bírósági megkeresés alapján kapcsolattartás külön élő szülő és kiskorú gyermeke részére.
– mediáció: két konfliktusban álló fél közötti közvetítés.
– családi tanácsadás

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

 Dr. Kocsár Janka
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489-9568
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 4. fsz. 4.
E-mail: kocsar.janka.@obdk.hu

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614
Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.