Idősek Otthona

Idősek Otthona Hajdúbagos
Elérhetőség:
4273 Hajdúbagos Óvodaköz utca 1.
Tel: 52 374-167
email: otthon.hajdubagos@gmail.com
Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzata
Intézményvezető: Kovácsné Varju Henriett

Idősek Otthona tevékenységének bemutatása

Intézményvezetői tájékoztatás a látogatások szabályozásáról

Tájékoztatás érdeklődők részére

Tájékoztató pénz befizetés módjának változásáról

Az Idősek Otthona Hajdúbagos Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, mint adatkezelő Adatkezelési Szabályzata

 

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője:

  Fülöpné Mezei Anikó
Munkaidőben elérhető telefonszáma:
06/20/489-95-46
 Levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 4. fsz. 4.
E-mail: fulopne.aniko@obdk.hu

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614
Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

 

Az intézményben az Ön területileg illetékes betegjogi képviselője:

Kristóf Péter
Munkaidőben elérhető telefonszáma: 06/20/489-9548
Levelezési cím: 4025 Debrecen, Miklós utca 4. fsz. 4.
E-mail: kristofp@obdk.hu

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ ORSZÁGOS BETEGJOGI, ELLÁTOTTJOGI, GYERMEKJOGI ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT MUNKATÁRSA, AZ INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY

A fenti elérhetőségek sikertelensége esetén az OBDK zöldszáma hívható: 06/80/620-055

On affairs of patients’ rights foreign language patients should contact the following phone number: +36/20/4899-614
Patienten vom Ausland können Informationen über Patientenrechte-Fragen an der Telephonnummer +36/20/4899-614 erhalten.

Házi segítségnyújtás

Szociális étkeztetés

 

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

HAJDÚBAGOSI CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Idősek Otthona Hajdúbagos Elérhetőség: 4273 Hajdúbagos Óvodaköz utca 1. Tel: 52 374-167 Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzata Intézményvezető: Kovácsné Varju Henriett Családsegítő szolgálat: Cseke Attiláné családgondozó nyitva tartás: hétfő 13.00-16.00-ig kedd-péntek: 9-16.00-ig.  otthon.hajdubagos@gmail.com Szolgáltatásaink igénybevétele ingyenes Hajdúbagos Község Önkormányzata a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást az Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi …

Oldal megtekintése »

Szociális étkeztetés

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS Idősek Otthona Hajdúbagos Elérhetőség: 4273 Hajdúbagos Óvodaköz utca 1. Tel: 52 374-167 otthon.hajdubagos@gmail.com Fenntartó: Hajdúbagos Község Önkormányzata Intézményvezető: Kovácsné Varju Henriett  Hajdúbagos Község Önkormányzata a szociális étkeztetés szolgáltatást az Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja. A szociális étkeztetés a személyes gondoskodás körébe tartozó olyan szociális alapszolgáltatási forma, melynek keretében a …

Oldal megtekintése »

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás Hajdúbagos Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás szolgáltatást az Idősek Otthona Hajdúbagos integrált szociális intézményi ellátás formájában biztosítja. A házi segítségnyújtás ellátotti köre: Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk: a) azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak, b) azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik …

Oldal megtekintése »

Letölthető dokumentumok

A dokumentum nevére kattintva PDF formátumban tölthető le a dokumentum. Intézményvezetői tájékoztatás a látogatások szabályozásáról Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez Egészségi állapotra vonatkozó igazolás Jövedelemnyilatkozat Vagyonnyilatkozat

Oldal megtekintése »

Programok

Az Idősek Otthonában szervezett programokat évekre bontva nézheti meg: 2018. 2017. 2016. 2015.

Oldal megtekintése »