Tájékoztató a Sportpálya használatáról

Lakossági tájékoztató

Tájékoztató hulladékszállításról

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság közleménye

Felhívás

Lehetőségek a haderőben

Több mint 15 éve annak, hogy Hazánkban leszereltek a mindezidáig utolsó sorkatonák. A tömeghadsereget felváltotta az önkéntes alapon működő professzionális haderő, a sorkatonákat pedig a hivatásos, szerződéses és tartalékos katonák, akik immár toborzás útján csatlakozhatnak a sereghez. Ennek apropóján kerestük fel az év első napjaiban a Debrecenben működő megyei toborzó irodát.
Mint ahogy az már több fórumon is elhangzott, a kormány és a honvédelmi vezetés kiemelt célja, hogy a Magyar Honvédség a térség legmodernebb és legütőképesebb haderejévé váljon. Ennek érdekében folyamatosan emelkedik a védelmi költségvetés, amely 2020-ban meghaladja a 600 milliárd forintot. Miközben a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében folyamatosan zajlik a korszerű hadieszközök beszerzése, egy olyan kiszámítható életpályamodell felépítése is zajlik, amely elismeri a katonák szolgálatát, méltó megélhetést biztosít számukra.
„A Magyar Honvédség a biztos munkahely mellett folyamatos képzési lehetőségeket nyújt, illetve lehetőség van a meglévő munkahely, vagy folyamatban lévő tanulmányok mellett a tartalékos szolgálat vállalására is. Tapasztalataink alapján a katonai pálya továbbra is népszerű Hajdú-Bihar megyében” – tudtuk meg Tóth Imre őrnagytól, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 2. Katonai Igazgatási Központ toborzó részlegvezetőjétől. A toborzó iroda vezetője számokkal is alátámasztotta mindezt, hiszen mint elmondta, 2019-ben a megyéből 192 fő vonult be szerződéses katonai szolgálatra, 135 fő vállalt önkéntes tartalékos szolgálatot, 57 fő pedig valamelyik katonai tanintézetben kezdte meg a 2019/20-as tanévet.
A Péterfia u. 58/a szám alatt található Toborzó Irodában ottjártunkkor is többen érdeklődtek a honvédségben vállalható szolgálati lehetőségekről. Nem meglepő módon – hiszen az év eleje a pályaválasztás időszaka – ketten közülük a katonai tanintézetbe történő jelentkezési lapot töltötték ki éppen.
„Akik az érettségi bizonyítvány megszerzését követően hivatásos katonai pályára készülnek, azok a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre, illetve az MH Altiszti Akadémiára adhatják be a jelentkezésüket. A 2019/20-as tanévtől „Acélkocka” néven egy megújított altisztképzési rendszert dolgozott ki a Magyar Honvédség. Az egyéves, tanfolyamrendszerű képzés már a tanulmányok alatt is havi jövedelmet biztosít, illetve a jelentkezők előképzettségének és érdeklődésének megfelelő karrierlehetőséget kínál” – tájékoztatott Tóth őrnagy.
Az iroda ügyfélszolgálatán érdeklődhetnek azok is, akik munkalehetőséget keresnek. A szerződéses katonai szolgálat állandó, napi munkaviszonyt biztosít, míg a tartalékos forma azoknak szól, akik tanulmányaik, vagy meglévő munkahelyük mellett szeretnének részt vállalni honvédelmi feladatokban.
„Folyamatosan várjuk az érdeklődőket, hiszen számos munkakörben tudunk beosztást kínálni. A Magyar Honvédség biztos megélhetést, kiszámítható életpályát és karrierlehetőséget garantál tagjai számára. Az alapfizetés mellett étkezési és utazási támogatásban is részesülnek a katonák, alapilletményüket plusz juttatás, pótlék, valamint az esetleges többletmunkáért járó kifizetés tovább növelheti. Akit érdekel az egyenruhások világa, szeretne hozzánk tartozni, ne habozzon, tudunk számára olyan szolgálati formát kínálni, amely megfelel az élethelyzetének, elképzeléseinek, céljainak” – zárta a beszélgetést Tóth Imre őrnagy.
Fotó: Koncsek Barna főhadnagy, illetve Magyar Honvédség archív

Felhívás

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója

Óvodai infrastrukturális fejlesztés Hajdúbagoson

Óvoda_Hajdúbagos.pdf

e-papír

https://e-onkormanyzat.gov.hu

Általános tájékoztató az e-önkormányzat portál használatáról erre a linkre kattintva elérhető.

Önkormányzati Hivatali Portál

Tájékoztató a szociális tűzifa támogatásról


TISZTELT BAGOSIAK!
Ebben az évben is lehetőségük nyílik szociális tűzifa igénylésére.
Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 11. napján tartott ülésén elfogadta
a szociális tűzifa természetbeni támogatás szabályairól szóló 21/2019. (XI. 12.) ÖR. számú rendeletet.
A rendelet az előző évekhez képest hasonló formában került megalkotásra, megengedőbb a jogosultsági feltételeket illetően:
Tűzifa támogatás igénylésére jogosult azon háztartás, ahol

  • aktív korúak ellátására,
  • időskorúak járadékára,
  • települési támogatásra jogosult él,
  • és aki halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

Fentieken túl tűzifa támogatás igénylésére jogosult továbbá:

  • az az egyedül élő lakos, akinek jövedelme nem haladja meg a 120.000 forintot,
  • az a háztartás, ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 80.000 forintot,
  • jövedelemtől függetlenül az a kérelmező, aki 2019. december 31. napjáig a 85. életévét betölti.

Egy ingatlanra csak egy támogatási igény nyújtható be!
Az Önkormányzat minden háztartásba eljuttatja a támogatás igényléséhez szükséges kérelemnyomtatványt, melyet 2019. november 18. és 2019. november 29. napja között lehet személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani a Hajdúbagosi Polgármesteri Hivatal 3. számú irodájába a szociális ügyintézőhöz, vagy postai úton a 4273 Hajdúbagos, Nagy u. 101. szám alatti címre. A határidő után benyújtott kérelmeket elutasítjuk.
Az ügyintéző csak teljesen kitöltött, a szükséges igazolásokkal ellátott kérelmeket vehet át!
Amennyiben a fentiek ellenére a kérelemnyomtatványt nem kapja meg,
úgy kérjük forduljon a Polgármesteri Hivatal munkatársaihoz. A nyomtatvány a www.hajdubagos.hu oldalról is letölthető.

Hajdúbagos, 2019. november 13.

Tisztelettel:
Hajdúbagos Község ÖnkormányzataRégebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések