Az Egyenlő Bánásmód Hatóság közleménye

Nemzeti Összetartozás Napja


2020. 06. 04.
Koszorúzás a Trianon Emlékműnél a 100. évfordulónTrianon

Tisztelt Bagosiak!

Gyászos ez a nap, mégis emlékezni hívunk minden mélyérzésű magyart.

1920. június 4–én, ma 100 éve írták alá a győztes nagyhatalmak a Trianoni békediktátumot, amely azóta is sohasem gyógyuló seb a magyar szívekben. Magyarországot olyan mértékű tragédia, érte, amely példátlan nemcsak a magyar, de a világ történelmében is.

Az I. világháborút lezáró konferencián a győztes Antant hatalmak a béke feltételeiként nagy árat szabtak ki ránk. Az akkor ott tartózkodó magyar delegációnak 1 napot adtak, hogy összeszedjék az ellenérveket az igen szigorú feltételek ellen.

S hogy mi is volt ez a „békefeltétel”, mi volt az ára a békének?

Magyarország elveszítette lakosságának egyharmadát, területének kétharmadát!

Milyen békefeltételek azok, és legfőképpen kinek a békéjét szolgálja az, hogy több millió embert megfoszt a családjától, a falujától, a városától, a barátaitól, a hazájától. Ez nem a mi békénk, ez a mi tragédiánk és a győztes antant hatalmak szégyene. Szégyenteljes békefeltételek, melyek rajtunk kívül Németországot, Ausztriát, Törökországot és Bugáriát is sújtották, okot adva a második világháború kirobbantására, ami miatt újabb 50 millió ember veszítette életét!

Gróf Apponyi Albert valamennyi magyar szívéből beszélt amikor minden lehetséges módon megpróbálta a lehetetlent.

Beszéde egyik legmeghatóbb részletével idézzük fel a trianoni tragédiát.

Tegnap óta a helyzet számunkra megváltozott: hivatalosan tudomásunkra hozták a békefeltételeket. Érzem a felelősség roppant súlyát, amely reám nehezedik abban a pillanatban, amikor Magyarország részéről elsőnek kell szólnom ezekről a feltételekről. De tétovázás nélkül nyíltan kimondom, hogy a békefeltételek, úgy, amint Önök szíveskedtek azokat nekünk átnyújtani, hazám számára lényeges módosítások nélkül elfogadhatatlanoknak látszanak. Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke aláírásának megtagadásából származhatnak. Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe állíttatnék, hogy választania kellene ennek a békének az elfogadása vagy aláírásának visszautasítása között, úgy tulajdonképpen azt a kérdést kellene feltennie magának: legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon meg.”

Hiába telt el 100 év. Trianon tarthatatlansága és igazságtalansága, azóta is sokkolja a magyarságot, éljenek a földgolyó bármely részén is. Szabó Dezsővel vallva; hogy minden magyar felelős minden magyarért.

És mégis nem telik el év, hogy ne emlékeznénk erre a napra, és hisszük azt, hogy el kell jönnie annak az időnek amikor részünkre is igazságot szolgáltatnak. Ha a zsidóknak kétezer év bolyongás után lehetett újra hazája Palesztinában, úgy 100 év után még mi is joggal várhatjuk, hogy Szent István öröksége, a Kárpát-medence, melyet az Isten is egy népnek teremtett ismét magyar lesz.

A Magyarok Világszövetsége találóan fogalmazta meg egy kiáltványában, hogy magyar az, akinek fáj Trianon.

A megemlékezésemet Pósa Lajos: Magyar vagyok c. versének idézetével zárom:

„Magyar vagyok, magyar; magyarnak születtem,
Magyar nótát dalolt a dajka felettem,

Magyarul tanított imádkozni anyám
És szeretni téged, gyönyörű szép hazám!”

Isten óvja a magyarságot!

2020. június 4-én 14 órakor koszorúzás lesz a Trianoni emlékműnél.

Szabó Lukács Imre

polgármester

és a Képviselő-testület tagjai: Fehér Tiborné alpolgármester, Szegény Sándor alpolgármester, Bródi Józsefné képviselő, Nagy Károlyné képviselő, Pallás Károly képviselő, Szabó Károly képviselő.

Polgármesteri Hivatal és az ügysegéd ügyfélfogadási rendjének változása

Kincstári Start-értékpapírszámla

Tisztelt Termelők!

A koronavírus terjedése miatt kialakult helyzet, a korlátozó illetve megelőző intézkedések miatt, az agrárszektor piaci lehetőségei beszűkültek, a piacok bezárása következtében a termelők részben vagy egészében elveszítették termékeik piacát.
A fenti negatív tendenciák megállítása és a piaci kereslet és kínálat összekapcsolása érdekében az Agrárminisztérium, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) bevonásával egy országos internetes platform elindításával kívánja segíteni hosszútávon az értékesítést.
Az erre a célra kialakított felület a https://www.termeloikosar.hu oldalon már elérhető!
Ezen az oldalon, az eladni szándékozó termelők jelentkezését várjuk, akik így a vásárlókkal kapcsolatba tudnak kerülni és értékesíteni tudják termékeiket. Oldalon regisztrálhatnak az önkormányzatok és szociális szövetkezetek által előállított termékekkel is. pl. méz, méhészeti termékek, konzerv áruk, kézműves termékek, sajtok, tészták, húskészítmények, zöldség,gyümölcs, szörp, pálinka, bor, stb.
A vásárlók térképen, illetve egy kifejezetten erre a célra kialakított tematikus felületen válogathatnak a termelők és a termékek között.
A platform használata teljesen ingyenes és az igényekhez igazítva, folyamatosan fejlesztjük.
Bízunk benne, hogy a sikeresen létrejött kapcsolatok révén a beszűkült piaci helyzetben a termelők értékesítési nehézségei csökkenhetnek, a termelők növelhetik a vásárlóik körét, továbbá a kiskereskedelemben emelkedhet a helyi termékek aránya.
Az esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatban várom szíves megkeresését!
Figyelmükbe ajánljuk a www.mnvh.eu illetve a www.hoi.hu oldalakat.
Mindenkinek jó egészséget kívánok, vigyázzunk egymásra.
Üdvözlettel:
Nagy Csilla
Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat
Megyei Területi Felelős
Tel.: 06 30 407 36 35
E-mail: nagy.csilla@hoi.hu
Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.
1223 Budapest, Park u. 2.
Tel.: 1 362 8100
http://www.hermanottointezet.hu

Toborzás

smart

A járványügyi helyzetben is folyamatos a toborzás
A Magyar Honvédség a koronavírus járvány miatt egyik napról a másikra munkájukat vesztett embereknek is szeretne alternatívát kínálni.
A kialakult gazdasági helyzetben sok ember megélhetése került veszélybe. A honvédség őket is szeretné megszólítani, biztos megélhetést és kiszámítható pályaképet kínálva számukra. A toborzás folyamatos országszerte, a szakemberek azonban arra kérik az érdeklődőket, hogy első körben lehetőség szerint inkább telefonon vagy e-mailben keressék őket, elérhetőségeik megtalálhatók a www.hadkiegeszites.hu oldalon.
Bővebben itt:

Polgármesteri felhívás

Tisztelt Bagosiak!
Örömmel értesítjük a falu lakosságát, hogy településünkön továbbra sincs koronavírus fertőzött. Polgármesterként külön kértem a járási tisztifőorvost, hogy személyesen jöjjön ki hozzánk, és esetleges egészségmegőrző javaslatait ossza meg velünk annak érdekében, hogy az intézményeinket, mint pl. az idősek otthona továbbra is megóvjuk a fertőzésektől.
A tisztifőorvos mindent rendben talált, ezért köszönetet mondunk az intézmények valamennyi dolgozójának a lelkiismeretesen végzett munkáért.
Sajnos van falunkban egy rémhírterjesztő, aki már azt a valótlan hírt tette fel az internetre, hogy már biztosan tudja, hogy van a faluban fertőzött. Ez hazugság, a rémhírterjesztő pedig bűncselekményt követett el. Önkormányzatunk mindenről tájékoztatni fogja a Lakosságot, amennyiben bármi is történne e vonatkozásban nálunk.
Azt azonban tudomásul kell vennünk, hogy a járvány még most van kibontakozóban, így nagy valószínűséggel településünket és intézményeinket sem fogja elkerülni. Jelenleg az otthon dolgozói még magas színvonalon el tudják látni a feladatukat, ám abban az esetben, ha az ott dolgozók valamelyik családtagja bárhol is megfertőződne, úgy az egész család karanténba kerülne (az otthon dolgozóját is beleértve).
Így a jelenleg még megfelelő létszámú dolgozói kör már nem tudná a feladatát maradéktalanul elvégezni. Az önkormányzat bizonyos munkaerőátcsoportosítással kisebb mértékű munkaerőhiányt még tud pótolni, ám arra az esetre, ha a járvány több dolgozót is érintene már előre fel kell mérnünk a lehetőséget, hogy a szükséges létszámot hogyan pótoljuk.
Természetesen csak rövid időről lenne szó, mivel a karantén a legtöbb esetben csak rövid, néhány hetes ideig tart. Erre a rövid időre keresünk olyan önkénteseket, akik segéderőként szívesen részt vennének az otthon munkájában, megfelelő díjazás ellenében.
Az önkormányzat eddig is – anyagiakat sem kímélve – megtett mindent annak érdekében, hogy a fertőzést településünk határán kívül tartsa. E cél elérése érdekében a pénz nem számíthat.
Kérjük, hogy akiknek felkeltette az érdeklődését az önkéntesként való munkavállalás, (ami a későbbiek során állandó munkahely is lehet) az jelentkezzen az önkormányzatnál levélben, emailben, telefonon vagy személyesen.
Vigyázzunk magunkra és egymásra, aki teheti, maradjon otthon! Jó egészséget kívánunk valamennyiüknek!
Hajdúbagos, 2020. április 23.
Tisztelettel
Szabó Lukács Imre
polgármester

Tájékoztató

Tisztelt Lakosság!
A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint a bentlakásos idősotthonokat országszerte fertőtlenítik, melyet a Magyar Honvédség katonái végeznek. A Hajdúbagosi Idősek Otthonában erre 2020. április 25-én, 26-án és 28-án kerül sor.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön jelenleg NINCS koronavírussal fertőzött beteg! Kérjük, ezt tényként kezeljék, minden ezzel ellentétes állítás csupán rímhírterjesztés.
Kérjük továbbra is tartsák be a Kormány által előírt szabályokat! Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!
Szabó Lukács Imre
polgármester sk.

Koronavírus: ha beteg, hová fordulhat

Régebbi bejegyzések «

» Újabb bejegyzések