Település

Hajdúbagos, Debrecen városkörnyéki településeinek körébe tartozik. A település jellegét tekintve mezőgazdasági település.

Lakosainak száma: 2000 fő. Az itt élő emberek többsége Debrecenbe jár dolgozni. A Debrecenbe irányuló közlekedés jó, naponta több buszjárat van. A településre az utóbbi években a lassú létszámnövekedés jellemző. Fejlődő község Debrecen város árnyékában. Kiválóan működő és jól felszerelt óvoda és iskola is van. Az egészségügyi ellátás jó, családorvos, gyermekorvos, fogorvos, gyógyszertár működik.

Az idős gondozás magas színvonalú, szakképzett személyzet gondoskodik a nappali ellátásról, a házi segítésnyújtásról, szociális étkeztetésről, jelzőrendszeres házi gondozásról.

A település közművekkel való ellátottsága jó. Az utcáink jól járhatóak. Csendes nyugodt település, melyet a kiegyensúlyozott közbiztonság tesz lehetővé.

Településünket részletesen bemutató lapok:

Hajdúbagos 2012. telén

 

Invalid Displayed Gallery

Foto: Kopasz Róza

Hajdúbagos 2014. tavaszán:

Invalid Displayed Gallery

Foto: Szegényné Mikó Katalin

 

Elhelyezkedés

Hajdúbagos Magyarország öt nagy tájegysége közül az Alföldön, a Nyírség délnyugati peremén fekszik. Szeged – Békéscsaba, Budapest – Debrecen felől egyaránt a 47 sz. főúton közelíthető meg Sárándig, ahonnan a község a Létavértesig vezető úton 3 km megtétele után érhető el jobb kéz felé a belterületi bekötőn. Hajdúbagos jelenlegi főutcája az egykori észak-déli fő kereskedelmi …

Történet

Községünk igen gazdag történelmi múlttal rendelkezik. Kialakulásában fekvése a meghatározó. A település már a tatárjárás előtt létezett. Írott formában először 1214-ben Bogus néven szerepel. A tatárjárás után a vidék legnagyobb települése lett. Bagos nevét először 1291-94-ben,  a váradi püspök tizedjegyzékében találjuk. Ekkor az Ákos nemzetségbeli Álmosdi Csire és Pocsaji családok őseinek birtoka. A XIV. század …

Művelődéstörténet

Hajdúbagos művelődéstörténeti hagyományát a sok, részben itt született, részben itt élt vagy megfordult tudós, művész, politikus jelenti. Sinay Miklós: Községünkben született 1730-ban. Szülőháza a jelenlegi Bocskai u. 28. sz. alatti portán állt. Tanulmányait a helyi és a derecskei partikulában, majd a Debreceni Kollégiumban végezte. 1755 őszén külföldi tanulmányútra indult, több híres nyugat-európai egyetemet felkeresett és …

Természet

Természeti adottságok A terület az Alföld flórajárásának nyírségi flórajárásához tartozik. Maga Hajdúbagos a nyírségi flórajárás déli peremén helyezkedik el. Erre utal a keletről szegélyező erdő, cserjeszintjében gyakori a tatárjuhar, mely jelenlétével a talajképző kőzet fokozódó lösztartalmát jelzi, szikesedő foltjain megjelenik a sziki őszirózsa és a bárányparéj. A száraz, főleg homoki gyeptársulások, valamint a szomszédos természetes …